#testerOprogramowania

Powiększamy nasz zespół Quality Assurance. Poszukujemy: juniorów, ekspertów i team leaderów testowania oprogramowania

Zapewniamy jedne z najlepszych szkoleń w Polsce i poza granicami kraju / bogaty pakiet socjalny/ dalszy rozwój kariery, również w innych obszarach technologicznych czy biznesowych

#testerOprogramowania = Twoje zadania:

Różnorodne projekty, nierzadko dla milionów użytkowników, obsługujące dziesiątki tysięcy interakcji na sekundę w reżimie 24/7

Nowoczesne metody i praktyki testowania oprogramowania – połączenie automatyzacji z metodycznymi testami ręcznymi; różnorodne metodyki pracy projektowej – agile, waterfall, jak i własne ich modyfikacje

Aktywny udział w projektowaniu rozwiązań w bezpośredniej styczności z klientem – użytkownikami, ekspertami domenowymi, właścicielami biznesowymi

Co oferuje team Accenture?

Dużo rozwoju dzięki certyfikowanym szkoleniom oraz wsparciu doświadczonych mentorów.

Alternatywnie możliwość dalszego rozwijania kariery też w innych obszarach (np. w charakterze analityka lub project managera)

Udział i zdobywanie doświadczeń na wszystkich etapach tworzenia rozwiązania – od szkiców koncepcyjnych po wdrożenie i mierzenie osiągniętych efektów :)

Realizację projektów dla klientów w
Polsce i na świecie.

Tworzenie systemów dla największych i najbardziej prestiżowych firm w sektorach takich jak: bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja, masowy handel detaliczny, produkcja, dystrybucja, zasoby naturalne.

Pełen wachlarz metod i podejść: od tradycyjnych projektów waterfallowych (w znanych i bardziej przewidywalnych scenariuszach) po nowoczesnej metody Lean/Agile (np. Scrum i jego skalowalne warianty – SAFe, LeSS)

Dużo rozwoju dzięki certyfikowanym szkoleniom oraz wsparciu doświadczonych mentorów.

Alternatywnie możliwość dalszego rozwijania kariery też w innych obszarach (np. w charakterze analityka lub project managera)

Udział i zdobywanie doświadczeń na wszystkich etapach tworzenia rozwiązania – od szkiców koncepcyjnych po wdrożenie i mierzenie osiągniętych efektów :)

Realizację projektów dla klientów w
Polsce i na świecie.

Tworzenie systemów dla największych i najbardziej prestiżowych firm w sektorach takich jak: bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja, masowy handel detaliczny, produkcja, dystrybucja, zasoby naturalne.

Pełen wachlarz metod i podejść: od tradycyjnych projektów waterfallowych (w znanych i bardziej przewidywalnych scenariuszach) po nowoczesnej metody Lean/Agile (np. Scrum i jego skalowalne warianty – SAFe, LeSS)

Co oferuje team Accenture?

Oprócz możliwości rozwoju technologicznego, praca w Accenture ma wiele innych zalet!

Jasno zdefiniowana ścieżka kariery, opieka mentora


Częste szkolenia technologiczne w Polsce i za granicą, możliwość zdobycia certyfikatów


Bogaty pakiet socjalny: prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie, karnety sportowe, vouchery lunchowe


Poszukujemy osób na różnych poziomach zaawansowania

Test Engineer

Juniorzy (z doświadczeniem)

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym
 • Wcześniejsze doświadczenie z zakresu testowania oprogramowania

Seniorzy / Eksperci / Architekci

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym
 • 2+ lata doświadczenia w obszarze testowania oprogramowania
 • Znajomość narzędzi wspierających organizację procesu testów – np. HP ALM (QC), czy JIRA
 • Dodatkowym atutem będzie:
  • znajomość narzędzi automatyzujących testy
  • posiadanie certyfikatów w obszarze testowania oprogramowania (np. ISTQB Qualified Tester)
  • wiedza z zakresu podstaw baz danych, umiejętność tworzenia zapytań SQL

Team Leaderzy

 • Poparta doświadczeniem wiedza na poziomie seniora lub eksperta (w tym zastosowanie mają wymaganie z poprzednich punktów)
 • Doświadczenie lub umiejętność efektywnego koordynowania pracy zespołu
 • Wysoka komunikatywność

Test Automation Engineer

Juniorzy (z doświadczeniem)

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym
 • Wcześniejsze doświadczenie z zakresu testowania oprogramowania
 • Znajomość co najmniej jednego języka programowania: C#, VBA, JAVA

Seniorzy / Eksperci / Architekci

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym
 • 2+ lata doświadczenia w obszarze automatyzacji testowania oprogramowania
 • Znajomość co najmniej jednego języka programowania: C#, VBA, JAVA
 • Znajomość narzędzi automatyzujących testy
 • Dodatkowym atutem będzie:
  • znajomość narzędzi wspierających organizację procesu testów – np. HP ALM (QC), czy JIRA
  • posiadanie certyfikatów w obszarze testowania oprogramowania (np. ISTQB Qualified Tester)
  • wiedza z zakresu podstaw baz danych, umiejętność tworzenia zapytań SQL

Team Leaderzy

 • Poparta doświadczeniem wiedza na poziomie seniora lub eksperta (w tym zastosowanie mają wymaganie z poprzednich punktów)
 • Doświadczenie lub umiejętność efektywnego koordynowania pracy zespołu
 • Wysoka komunikatywność

Aplikuj przed innymi

Miejsce pracy: Gdynia lub Warszawa

Wyślij do nas swoje CV –
zaproponujemy Ci odpowiednie
stanowisko
>


W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania.