#ETLDeveloper

Poszukujemy nowych członków zespołu, na wszystkich poziomach zaawansowania, którzy będą rozwijać z nami bazy i hurtownie danych megaskali.

Podejmij wyzwanie pracy w Accenture:

pracujemy w różnych technologiach i podejściach architektonicznych

pomagamy na wszystkich etapach: koncepcji, analizy i budowy, rozwoju i utrzymania rozwiązania

realizujemy projekty dla największych klientów w Polsce i na świecie

zapewniamy szkolenia, certyfikacje (Oracle, Microsoft, Java, IBM, SAP, Prince2, ITIL)

realizujemy największe, najbardziej złożone i innowacyjne projekty oraz programy transformacyjne

zapewniamy dostęp do wspólnej bazy wiedzy i ekspertów w globalnej sieci Accenture

Jako ETL Developer będziesz zajmować się projektowaniem i implementacją rozwiązań Hurtowni Danych oraz BI w ramach różnorodnych technologii i projektów

Projektowanie i budowa rozwiązań wspomagających podejmowanie decyzji zarządczej - w tym Hurtowni Danych, MIS, CRM, tematycznych Data Martów, jak również Magazynów Danych Operacyjnych (ODS)

Projektowanie oraz implementowanie procesów konwersji i migracji danych dla dużych projektów transformacyjnych

Projektowanie modeli danych zarówno dla repozytoriów operacyjnych (modele znormalizowane 3NF), jak i analitycznych (schemat gwiazdy lub płatka śniegu)

Projektowanie i implementowanie procesów, procedur i transformacji ETL z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i platform integracji danych

Projektowanie i implementowanie narzędzi, procesów, procedur, metryk wspierających procesy monitorowania oraz zarządzania jakością danych

Monitorowanie i analizowanie wydajności procesów ETL, proponowanie usprawnień

Wspieramy m.in. następujące technologie:

Jako ETL Developer będziesz zajmować się projektowaniem
i implementacją rozwiązań Hurtowni Danych oraz BI w ramach różnorodnych technologii i projektów

Wspieramy m.in. następujące technologie:

Projektowanie i budowa rozwiązań wspomagających podejmowanie decyzji zarządczej - w tym Hurtowni Danych, MIS, CRM, tematycznych Data Martów, jak również Magazynów Danych Operacyjnych (ODS)

Projektowanie oraz implementowanie procesów konwersji i migracji danych dla dużych projektów transformacyjnych

Projektowanie modeli danych zarówno dla repozytoriów operacyjnych (modele znormalizowane 3NF), jak i analitycznych (schemat gwiazdy lub płatka śniegu)

Projektowanie i implementowanie procesów, procedur i transformacji ETL z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i platform integracji danych

Projektowanie i implementowanie narzędzi, procesów, procedur, metryk wspierających procesy monitorowania oraz zarządzania jakością danych

Monitorowanie i analizowanie wydajności procesów ETL, proponowanie usprawnień

Oprócz możliwości rozwoju technologicznego, praca w Accenture ma wiele innych zalet!

Jasno zdefiniowana ścieżka kariery,
opieka mentora


Częste szkolenia technologiczne w Polsce i za granicą, możliwość zdobycia certyfikatów


Bogaty pakiet socjalny: prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie, karnety sportowe, vouchery lunchowe


Poszukujemy osób na różnych
poziomach zaawansowania

Juniorzy

 • Doświadczenie z zakresu budowy rozwiązań klasy DSS (Hurtownie Danych, MIS, zorientowane tematycznie Data Marty raportowe) w roli programisty ETL lub/oraz architekta danych.
 • Bardzo dobra znajomość relacyjnych baz danych w zakresie SQL

Seniorzy / Eksperci / Architekci

 • Doświadczenie z zakresu budowy rozwiązań klasy DSS (Hurtownie Danych, MIS, zorientowane tematycznie Data Marty raportowe) w roli programisty ETL lub/oraz architekta danych
 • Znajomość metodyk, procesów i architektury ETL (np. metadane operacyjne, czyszczenie i integracja danych, budowa wolnozmiennych wymiarów, data lineage itp.)
 • Co najmniej dobra znajomość jednej lub wielu platform integracyjnych ETL
 • Co najmniej dobra znajomość jednego lub wielu systemów zarządzania bazami danych oraz zagadnień wydajności i optymalizacji baz danych
 • Dodatkowym atutem będzie wiedza w zakresie technologii kolumnowych baz danych (np. Netezza, SAP IQ) i/lub narzędzi raportowych (QlikView, Tableau, Microsoft SSRS,…).

Team Leaderzy

 • Doświadczenie lub umiejętność koordynowania pracy zespołu.
 • Wysoka komunikatywność.
 • Doświadczenie z zakresu budowy rozwiązań klasy DSS (Hurtownie Danych, MIS, zorientowane tematycznie Data Marty raportowe) w roli programisty ETL lub/oraz architekta danych.
 • Znajomość metodyk, procesów i architektury ETL (np. metadane operacyjne, czyszczenie i integracja danych, budowa wolnozmiennych wymiarów, data lineage itp.)
 • Co najmniej dobra znajomość jednej lub wielu platform integracyjnych ETL.
 • Co najmniej dobra znajomość jednego lub wielu systemów zarządzania bazami danych.
 • Dodatkowym atutem będzie wiedza w zakresie technologii kolumnowych baz danych (np. Netezza, SAP IQ) i/lub narzędzi raportowych (QlikView, Tableau, Microsoft SSRS,…).

Aplikuj przed innymi

Miejsce pracy: Warszawa, Gdynia, bądź projekty poza granicami kraju

Wyślij do nas swoje CV –
zaproponujemy Ci odpowiednie
stanowisko
>


W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania.